2018-05-21

Książka telefoniczna

 

Informacja Ogólna (biuro podawcze) (32) 32-48-100
Sekretariat (32) 32-48-122
Biuro Rady (32) 32-48-173
Skarbnik (32) 32-48-160
Powiatowy Rzecznik Konsumentów (32) 32-48-142
Wydział Komunikacji i Transportu - rejestracja pojazdów i transport (32) 32-48-120
Wydział Komunikacji i Transportu - prawo jazdy (32) 32-48-124
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru - wypisy z rejestru gruntów (32) 32-48-121
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru - Biuro Obsługi Dokumentacji Kartograficzno - Geodezyjnej (zamawianie map) (32) 32-48-184
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru - Biuro Obsługi Dokumentacji Kartograficzno - Geodezyjnej (odbiór map) (32) 32-48-181
Wydział Administracji Architektoniczno - Budowlanej (32) 32-48-127
   
SEKRETARIAT: Starosta - Wicestarosta - Sekretarz
Mirosław Duży (Starosta) (32) 32-48-122
Tadeusz Marszolik (Wicestarosta) (32) 32-48-122
Grażyna Nazar (Etatowy Członek Zarządu) (32) 32-48-122
Łukasz Ryguła (Sekretarz) (32) 32-48-122
Monika Pitlok (32) 32-48-122
Anna Hetmańska - Krosny (32) 32-48-220
 
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
Krystyna Banach (Naczelnik) (32) 32-48-116
Anna Krekora - Górniok (Z-ca naczelnika) (32) 32-48-114
 
prawa jazdy
Bożena Szal (32) 32-48-163
Małgorzata Szymańska (32) 32-48-117
Dorota Oksiak (32) 32-48-117
Aleksandra Piesiur-Karwat (32) 32-48-115
Wiesława Kubiak (32) 32-48-113
  (32) 32-48-113
rejestracja pojazdów
Katarzyna Bańczyk (32) 32-48-120
Magdalena Jarek (32) 32-48-128
Izabela Szczepan (32) 32-48-128
Aleksandra Kraka (32) 32-48-120
Joanna Kobielarz (32) 32-48-120
Dominika Kawalec (32) 32-48-120
Patrycja Grzesica (32) 32-48-120
Karolina Pastor (32) 32-48-120
Magdalena Stencel (32) 32-48-120
Barbara Hajduk (32) 32-48-120
Agnieszka Jamrozy (32) 32-48-120
Agnieszka Hanslik-Małecka (32) 32-48-120
 
WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU
Andrzej Hantszel (Naczelnik) (32) 32-48-228
Justyna Pomykoł (Z-ca naczelnika) (32) 32-48-183
   
BIURO MAPY NUMERYCZNEJ I INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
Grzegorz Spychalski - Kierownik (32) 32-48-187
Danuta Bogdan (32) 32-48-183
Adrian Krzyżowski (32) 32-48-187
Marzena Sitko (32) 32-48-183
Patrycja Warzecha (32) 32-48-183
 
BIURO OBSŁUGI POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI
KARTOGRAFICZNO - GEODEZYJNEJ
Marcin Sitko (Kierownik) (32) 32-48-182
Urszula Blaski (32) 32-48-184
Krystyna Klimek (32) 32-48-229
Grzegorz Krzystolik - Zespół ds. koordynacji usyt. sieci uzbrojenia terenu (32) 32-48-181
Karina Smółka (32) 32-48-185
Krystyna Wolny (32) 32-48-184
 
BIURO KATASTRU NIERUCHOMOŚCI
Bożena Flasza (32) 32-48-287
Marzena Fuchs (32) 32-48-159
Katarzyna Korczyk (32) 32-48-119
Ilona Mazur - Sojka (32) 32-48-159
Hanna Natanek (32) 32-48-232
Małgorzata Więcek - Jamka (32) 32-48-159
Sabina Kopiec (32) 32-48-119
 
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ
Monika Piórecka-Karolak (Naczelnik) (32) 32-48-250
Katarzyna Makowska (Z-ca naczelnika) (32) 32-48-248
Anna Wieczorek (32) 32-48-247
Alina Bieniek (32) 32-48-127
Marek Muszer (32) 32-48-241
Marek Czembor (32) 32-48-245
Aleksandra Kasza (32) 32-48-240
Alfred Grzywocz (32) 32-48-242
Barbara Czech (32) 32-48-240
Katarzyna Rogoż - Kowalska (32) 32-48-265
   
WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM
Grażyna Sarnes (Naczelnik) (32) 32-48-205
Beata Motyssek (Z-ca naczelnika) (32) 32-48-164
Sylwia Przechrzta (32) 32-48-137
Janusz Granek (32) 32-48-179
Witold Konsek (32) 32-48-179
Urszula Kapis (32) 32-48-211
Urszula Frysz (32) 32-48-211
Iwona Gasz (32) 32-48-134
Karina Tytko (32) 32-48-236
Joanna Krajewska (32) 32-48-192
Bożena Młynek (Geolog Powiatowy) (32) 32-48-141
Agata Kiecka (32) 32-48-153
Liliana Wojaczek (32) 32-48-136
Patrycja Bachul (32) 32-48-255
   
POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
Agnieszka Karpeta (32) 32-48-142
   
WYDZIAŁ INFORMATYKI
Krystian Nyczka (Naczelnik) (32) 32-48-204
Piotr Kosiarski (32) 32-48-202
Artur Matysiak (32) 32-48-202
Arkadiusz Zok (32) 32-48-203
Mateusz Dulemba (32) 32-48-202
   
BIURO RADY
Barbara Pepke - Przewodnicząca                                                                                                    (32) 32-48-173
Aleksandra Stolarz (32) 32-48-173
Marlena Metelska (32) 32-48-173
   
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY
Iwona Zając (Naczelnik)                                                         (32) 32-48-133
Jarosław Konowski (Z-ca naczelnika)  
   
Beata Świerczyna - Bara (32) 32-48-147
Ewa Widera (32) 32-48-206
Sabina Hybiorz (32) 32-48-206
Aleksandra Kopczyńska (32) 32-48-133
Piotr Lehmann (32) 32-48-100
Grażyna Grzywocz (32) 32-48-140
Andrzej Smolorz (32) 32-48-162
Tomasz Urban (32) 32-48-162
Katarzyna Dyngosz 32) 32-48-147
Dominika Spek (32) 32-48-100
Anna Wita (32) 32-48-149
Mateusz Kruszyna (32) 32-48-162
   
BIURO d/s PRACOWNICZYCH
Barbara Karasińska - Kierownik Biura
(32) 32-48-110
Anna Rocznik - Główny Specjalista
(32) 32-48-288
Halina Tabacka - Główny Specjalista
(32) 32-48-288
   
WYDZIAŁ PROMOCJI I ROZWOJU
Aleksandra Łataś - Makuch (Naczelnik) (32) 32-48-107
Edward Dawidowski (32) 32-48-189
Magdalena Locke (32) 32-48-258
Joanna Siarkowska (32) 32-48-267
Joanna Krzyżowska (32) 32-48-267
Bogusław Jastrzębski (32) 32-48-109
Alicja Lisiecka (32) 32-48-258
 
AUDYTOR WEWNĘTRZNY / BIURO KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
Janina Szejka (32) 32-48-158
Anna Poczontek (32) 32-48-262
   
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
Danuta Bywalec (Skarbnik) (32) 32-48-160
Joanna Libera (Główna Księgowa) (32) 32-48-108
Krystyna Rabaszowska (32) 32-48-170
Joanna Żogała (32) 32-48-139
Aleksandra Żogała (32) 32-48-170
Anna Cejny (32) 32-48-129
Monika Lupa (32) 32-48-151
Katarzyna Wawrzynek (32) 32-48-151
Anna Piontek (32) 32-48-144
Mariola Czenczek (32) 32-48-144
Renata Pięknik (32) 32-48-129
   
KASA
Lucyna Krzyżowska (32) 32-48-146
Małgorzata Pająk (32) 32-48-146
   
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
Iwona Smorz (Naczelnik) (32) 32-48-193
Bożena Kopańska (32) 32-48-165
Sonia Pacha (32) 32-48-165
Krystyna Kupczyk (32) 32-48-105
   
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM
Wiesław Kawala (Naczelnik) (32) 32-48-175
Bartłomiej Depta (Zastępca Naczelnika) (32) 32-48-215
Grzegorz Pucher (32) 32-48-215
Dariusz Witkowicz (32) 32-48-157
   
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Sebastian Dziuban (32) 32-48-259

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się